به نام حق تعالی

دانشنامه درس 7

اقدامات قبل از تدریس

اهداف کلی:

*.دانش آموزان با دانش نامه و لغت نامه آشنا می شوند و تفاوت آن دو را بیان می کنند.

*.تقویت مهارت زبان آموزی.

اهداف رفتاری:

دانش آموزان در پایان این درس باید بتوانند:

1.     نام چند دانش نامه و لغت نامه معروف را بگویید.

2.     تفاوت دانش نامه و لغت نامه را بیان کنند.

3.     با دانش نامه و لغت نامه کار کنند و اطلاعات مورد نظر را در آن به دست آورند.

4.     متن را به راحتی بخوانند.

 

مدل کلاس گروه آموزشی :

دانش آموزان به پنج گروه 5 نفری تقسیم بندی می شوند و تا حدی امکان کلاس طوری تنظیم می شود که اعضای گروه بتوانند روبروی هم باشند.

رسانه آموزشی ویژه:

1.     دوره 10 جلدی دانش نامه کودکان و نوجوانان

2.      یک دوره کامل لغت نامه دهخدا و فرهنگ 6 جلدی معین

3.      ویدئو پروژکتور ، رایانه،نرم افزار دهخدا و دایره المعارف

روش تدریس:

تلفیقی ، سخنرانی، فعال (گروهی) ، پرسش پاسخ و ....

 اجرای تدریس ( فرآیند یاددهی- یادگیری و تعامل تجربیات )

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی :

    ترغیب دانش آموزان به پیش خوانی درس ، تعیین جایزه برای گروه فعال اعلام  هشدار برای گروه غیر فعال ( ارایه تکلیف بیشتر).

سنجش آغازین

طرح سوال سنجش آغازین:

1.     مرجع یعنی چه؟

2.     کتاب مرجع چیست؟

3.     آیا می توانید چند کتاب مرجع نام ببرید؟

فعالیتهای معلم – دانش آموز

فعالیت معلم: شرح و تدریس درس با استفاده از اسلایدهای آموزشی و تعیین کار هر گروه ضمن معرفی دوره 10 جلدی دانش نامه  شرح و توضیح در مورد لغت نامه ، تعیین کار هر گروه معرفی دوره 15 جلدی لغت نامه دهخدا و معرفی فرهنگ معین .

فعالیت دانش آموز: با تعیین کار، هر گروه عملا از دانش نامه توضیحات مورد نظر در مورد اصطلاح مربوط به گروه خود پیدا می کنند و در مرحله دوم ، معنی واژه های مورد نظر را از لغت نامه دهخدا  استخراج می کنند.

ارزشیابی تکوینی و پایانی:

برگزاری آزمون کتبی با سوالات ضمیمه .

یکبار به صورت فردی و در مرحله دوم همان سوالات به صورت گروهی پاسخ داده شوند. به این ترتیب اعضای ضعیف گروه از دیگران یاد می گیرند.

فعالیت خلاقانه:

1.     تهیه و تنظیم لغت نامه کامل دوره راهنمایی (کتب فارسی ) توسط هر پنج گروه

2.      تدوین دانش نامه فارسی دوره راهنمایی به صورت انفرادی.

تکلیف عمومی ، گروهی و انفرادی :

تحقیق در مورد اصطلاحات نوشته شده روی تابلو از سایت WWW.DANESHNAMEH.ROSHD.IR ( جلال آل احمد ، مذهب شیعه . ....) هر دانش آموز در مورد معنی اسم خود تحقیق کند.تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۹ | 12:27 | نویسنده : کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش متوسطه |
  • عادل
  • باحال دانلود
  • 'گروههای آموزشی
  • پرشین گراف